Enkät organisationsstruktur

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Få en ögonblicksbild av nuvarande arbetsmiljö och chefsengagemang.
  • Identifiera styrkor och möjliga förbättringsområden inom företaget.
  • Skapa en baslinje för fortsatta förbättringar och jämföra framtida framsteg.