Enkät våld och hot

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Hjälper medarbetare att bli medvetna om deras egen beredskap och organisationens rutiner gällande hotfulla och våldsamma situationer.
  • Identifierar brister i rutiner och kunskap och bidrar till att förhindra situationer där hot och våld kan förekomma.
  • Kan leda till uppdaterade och förbättrade säkerhetsrutiner och handlingsplaner.
  • Bidrar till att regelbundet utvärdera och förbättra den fysiska arbetsmiljön för att minska risker.