Exitsamtal

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Typ:
Kategori:

Bra för:

  • Samla feedback från avgående medarbetare angående deras arbetsupplevelse.
  • Identifiera områden för förbättring inom företaget, speciellt inom arbetsmiljö, ledarskap och utvecklingsmöjligheter.
  • Få en förståelse för de huvudsakliga orsakerna till att anställda väljer att lämna företaget.
  • Tillhandahålla en strukturerad metod för att samla information som kan användas för att förbättra rekryteringsprocesser, anställningsförhållanden och arbetsmiljö.