Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Specificerar vilka arbetsuppgifter som rör arbetsmiljön som har delegerats och till vilka positioner inom organisationen.
  • Hjälper mottagaren av det delegerade ansvaret att förstå sina rättigheter och skyldigheter enligt relevant arbetsmiljölagstiftning.
  • Säkerställer genom den inkluderade bilagan att alla aspekter av arbetsmiljöarbetet beaktas.
  • Specificerar vilka arbetsuppgifter som rör arbetsmiljön som har delegerats och till vilka positioner inom organisationen.
  • Hjälper mottagaren av det delegerade ansvaret att förstå sina rättigheter och skyldigheter enligt relevant arbetsmiljölagstiftning.
  • Säkerställer genom den inkluderade bilagan att alla aspekter av arbetsmiljöarbetet beaktas.
  • Ger en juridisk tyngd och bekräftar att båda parter är överens.