Förebyggande insatser vid hot och våld

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Ger en klar struktur för riskbedömning och åtgärder som behöver vidtas för att förebygga våld och hot.
  • Fastställer ansvar för både chefer och medarbetare när det gäller att upprätthålla säkerhetsrutiner och rapportera potentiella risker.
  • Erbjuder en tydlig process för vad som ska göras omedelbart efter en händelse av hot eller våld.