Förhandlingsframställan

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Mallen är tydligt uppbyggd, vilket gör det enkelt för arbetsgivaren att fylla i nödvändig information steg för steg.
  • Den inkluderar alla relevanta avsnitt som behövs för att förtydliga orsaken till förhandlingen och de åtgärder som planeras.
  • Genom att bifoga relevanta dokument som riskbedömning och arbetsmiljökonsekvensanalys främjar mallen en transparent kommunikation mellan arbetsgivaren och fackliga organisationer.
  • Mallen tillåter arbetsgivaren att specificera om förhandlingen kommer att ske virtuellt eller på en fysisk plats, vilket är särskilt relevant i dagens digitala arbetsmiljö.
  • Genom att hänvisa till specifika paragrafer i MBL säkerställer mallen att arbetsgivaren är medveten om och följer lagens krav.
  • Den erbjuder en klar och konkret struktur för att kommunicera orsakerna till eventuell arbetsbrist och de planerade förändringarna, vilket kan minska missförstånd och osäkerhet bland anställda.