Friskvårdspolicy

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Genom att visa ett engagemang för de anställdas välmående kan företaget öka medarbetarnas lojalitet och arbetsglädje.
  • Policyn inkluderar aktiviteter för stresshantering, vilket hjälper anställda att hantera arbetsrelaterad stress och främjar en mer balanserad arbetsmiljö.
  • Ett konkurrenskraftigt friskvårdsbidrag och en omfattande hälsopolicy kan göra företaget mer attraktivt för potentiella nya anställda samt hjälpa till att behålla befintlig personal.