Generalfullmakt

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Typ:
Kategori:
Lagar:

Bra för:

  • Ger fullmäktigen rätt att hantera alla ekonomiska och juridiska angelägenheter på fullmaktsgivarens vägnar.
  • Bidrar till kontinuitet i verksamheten genom att säkerställa att en betrodd person alltid är auktoriserad att fatta viktiga beslut.
  • Undviker juridiska tvister och missförstånd om vem som har rätt att representera företaget eller individen.