Gruppklimat

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Hjälper till att identifiera hur väl arbetstagarna samarbetar och stödjer varandra i deras arbete, vilket är avgörande för att bygga en stark teamkultur.
  • Genom att utvärdera uppfattningar om arbetsfördelningen kan enkäten upptäcka eventuell obalans och leda till mer rättvisa arbetsprocesser.
  • Kan ge ledningen insikt i hur deras ledarstil påverkar gruppens dynamik och arbetsbörda, vilket kan leda till ledarskapsutveckling och förändringar i ledarstil.