Hälsofrämjande aspekter

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Hjälper arbetsgivaren att identifiera vilka områden som fungerar bra i organisationen och vilka som behöver förbättras.
  • Utreder arbetsmiljön, inklusive säkerhetsrutiner och åtgärder för att främja en hälsosam livsstil bland anställda.
  • Ger insikter i frågor som förebyggande av kränkande särbehandling, konflikthantering, och rutiner för säkerhet, vilket är viktigt för att skapa en trygg arbetsplats.