Handlingsplan för kränkande särbehandling

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Hjälper till att identifiera specifika områden där det finns problem som behöver åtgärdas.
  • Främjar medvetenhet och förståelse för företagets policyer och rutiner kring kränkande särbehandling vilket kan bidra till att förebygga mobbning och trakasserier.
  • Hjälpa arbetsgivaren att uppfylla lagkrav och riktlinjer enligt arbetsmiljölagstiftningen.