Handlingsplan mot misskötsel

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Definiera vad som utgör misskötsamhet och specificera konsekvenserna av sådant beteende
  • Ge en steg-för-steg-process för hur misskötsamhet ska hanteras om den uppstår, inklusive rapportering, utredning och åtgärder.
  • Uppfyller efterlevnad av relevanta lagkrav såsom exempelvis LAS.