Inför en utredning av kränkande särbehandling

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Guidar utredaren genom en objektiv bedömning av situationen.
  • Säkerställer ansvarstagande och kontinuitet i processen.
  • Upprätthåller en rättvis och transparent utredning.
  • Checklistan är skapad med hänsyn till principerna om objektivitet, konfidentialitet och replikrätt, vilket gör den kompatibel med arbetsmiljöföreskriften AFS 2015:4.