Checklista – för kartläggning av konflikthanteringssystem

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Fastställa hur väl din organisation hanterar konflikter genom att undersöka förekomsten av effektiva problemlösningsstrategier.
  • Bedöma om det finns tydliga och dokumenterade policyer som stödjer konstruktiv dialog och konflikthantering.
  • Identifiera och utveckla handlingsplaner för att hantera konflikter som uppstår ur samarbetssvårigheter, mobbning eller diskriminering.
  • Specificera och utvärdera ledarskapets ansvar och engagemang i konflikthanteringsprocesser.