Kartläggning av risker för våld och hot

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Går igenom frågor om kända risker och situationer där våld och hot kan uppstå.
  • Underlättar planeringen och genomförandet av åtgärder baserat på identifierade risker.
  • Säkerställer att det finns adekvat stöd och resurser för att hantera incidenter av våld och hot.