Kartläggningsprotokoll för likabehandling

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Hjälper arbetsgivare att proaktivt arbeta för att förhindra diskriminering och främja en inkluderande arbetsplats.
  • Tillhandahåller en strukturerad grund för att skapa tydliga riktlinjer och rutiner som främjar jämlikhet och förebygger trakasserier.
  • Ökar medvetenheten bland anställda och ledningen om vikten av mångfald och inkludering.