Korrigeringssamtal

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Bidrar till att säkerställa ett omfattande och metodiskt tillvägagångssätt vad gäller korrigeringssamtal.
  • Stöder chefer att undvika uppfattningen av ett samtal som en disciplinåtgärd eller straff.
  • Säkerställer en tydlig och objektiv diskussion.
  • Säkerställa att alla juridiska och fackliga aspekter hanteras korrekt, vilket är avgörande för att upprätthålla en god arbetsrelation och undvika missförstånd.