Kvittningsmedgivande

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Klargör rättigheterna och skyldigheterna för både arbetsgivaren och arbetstagaren angående förskottssemester och kvittning, vilket minimerar risken för tvister.
  • Avtalet säkerställer att arbetsgivaren kan kvitta uttagen förskottssemester mot slutlön under vissa omständigheter, samtidigt som arbetstagaren är skyddad genom bestämmelser om efterskänkning och undantag.
  • Klargör rättigheterna och skyldigheterna för både arbetsgivaren och arbetstagaren angående förskottssemester och kvittning, vilket minimerar risken för tvister.
  • Avtalet säkerställer att arbetsgivaren kan kvitta uttagen förskottssemester mot slutlön under vissa omständigheter, samtidigt som arbetstagaren är skyddad genom bestämmelser om efterskänkning och undantag.