Lednings- och verksamhetsklimat

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Ger insikter i chefernas uppfattning om arbetsmiljön, inklusive den fysiska arbetsplatsen och den psykosociala miljön.
  • Hjälper till att identifiera specifika områden som behöver förbättras för att öka medarbetarnas nöjdhet och engagemang.
  • Hjälper till att bedöma chefernas förmåga att stödja, motivera och utveckla personalen.