Likabehandlingsplan

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Beskriver en strukturerad metod för att främja likabehandling och motverka diskriminering genom att kartlägga och analysera fokusområden.
  • Fastställer rutiner för regelbunden uppföljning och dokumentation av långsiktiga mål och aktiviteter vilket bidrar till att efterleva lagkrav och interna mål.
  • Säkerställer en enhetlig tillämpning över hela organisationen.