Lönepolicy

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Skapar rättvisa och tydliga löneförhållanden genom att stärka medarbetarnas känsla av rättvisa genom att koppla löner till prestation och kompetens i stället för subjektiva kriterier.
  • Uppmuntrar till ökat engagemang och bättre prestationer genom att erbjuda incitament för att nå personliga och verksamhetsmässiga mål.
  • Säkerställer att lönesättningen är i linje med aktuell lagstiftning och kollektivavtal.