Mall för lönekartläggning

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Typ: ,
Kategori:

Bra för:

  • Hjälper till att identifiera och åtgärda eventuella löneskillnader baserat på kön eller andra diskrimineringsgrunder.
  • Skapar transparens inom organisationen vilket kan bidra till ökat förtroende bland medarbetarna.
  • Gör det enkelt att jämföra löner över tid och identifiera trender eller förändringar.
  • Stödjer företagets jämställdhetsarbete genom att tillhandahålla en metod för att systematiskt granska och förbättra löneförhållandena.