Mall för medarbetarsamtal

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Utvärderar tidigare satta mål och framsteg samt sätta nya mål för framtiden.
  • Identifierar utvecklingsbehov och planera för medarbetarens professionella tillväxt.
  • Främjar en öppen kommunikation mellan chefer och medarbetare.
  • Skapar en tydlig dokumentation av samtalen för att underlätta uppföljning.