Medvetandegörande vid misskötsel

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Klargör de förväntningar och skyldigheter som en anställd har gentemot arbetsgivaren och vice versa.
  • Påpekar den lagstadgade plikten för arbetstagare att medverka i arbetsmiljöarbetet och samverka för god arbetsmiljö.
  • Ger chefer och HR ett dokument för att säkerställa att alla anställda är korrekt informerade om sina skyldigheter, vilket kan användas i framtida diskussioner eller tvister.