Omtankessamtal vid tidiga signaler

Pris: 120 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Dokumentet ger riktlinjer och råd om hur man bäst närmar sig och utför ett omtankesamtal.
  • Hjälper arbetsgivaren att få en övergripande förståelse av medarbetarens frånvaro och de potentiella orsakerna bakom.
  • Frågor rörande medarbetarens arbetsmiljö, motivation, hälsa och sociala situation ger en helhetsbild av medarbetarens situation.