Pärmregister – arbetsmiljö

Pris: 59 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Gör det enklare att uppdatera dokumentation när nya föreskrifter eller förändringar i arbetsmiljön uppstår. Det blir också tydligt vilka dokument som är aktuella och vilka som behöver ses över.
  • Hjälper till att standardisera hur information om arbetsmiljön kommuniceras inom företaget, vilket bidrar till ökad förståelse och enhetlighet.