Policy exitsamtal

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Hjälper organisationer att skapa en enhetlig och standardiserad process för att genomföra exitsamtal..
  • Hjälper till att effektivt samla in feedback från avgående medarbetare, vilket kan ge insikter i arbetsmiljön och medarbetarnas upplevelser.
  • Innehåller riktlinjer för att ge medarbetare en positiv sista upplevelse av företaget, vilket kan bidra till ett gott slut och stärka företagets rykte.