Policy för antikorruption

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Typ:
Kategori:

Bra för:

  • Hjälper anställda att förstå vad som innebär med korruption och vad som är oacceptabelt beteende och hur de kan undvika det.
  • Klara ansvarsfördelningar som hjälper till att implementera och upprätthålla policyn effektivt.
  • Inkluderar en visselblåsarfunktion som möjliggör för anställda och externa intressenter att rapportera oegentligheter anonymt och utan rädsla för repressalier