Policy för skyddsombud

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Främjar en proaktiv tillvägagångssätt för att identifiera och hantera arbetsmiljörisker, vilket kan minska olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar.
  • Säkerställer att arbetsplatsen följer relevanta lagar & föreskrifter.
  • Förbättrar kommunikationen och öppenheten kring arbetsmiljöfrågor,