Policy kopplat till skyddsombud

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Särskilt användbar för chefer, HR-avdelningar, arbetsmiljöansvariga och förtroendevalda som behöver en tydlig ram för hur skyddsombud ska utses och verka inom organisationen.
  • Hjälper till att säkerställa efterlevnad av arbetsmiljölagen och relevanta förordningar, vilket minskar risken för arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar.
  • Stärker samarbetet mellan arbetsgivare och anställda genom att skapa en strukturerad väg för dialog och åtgärder rörande arbetsmiljön.
  • Stärker företagets förebyggande arbetsmiljöarbete och bidrar till en säkrare och mer hälsosam arbetsplats för alla medarbetare.