Policy mot hot och våld

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Tydliggör de olika ansvarsområdena för alla parter – arbetsgivare, chefer och medarbetare.
  • Ger vägledning för en systematisk och regelbunden riskbedömning av hot och våld, samt för att skapa konkreta åtgärdsplaner.
  • Fokuserar på förebyggande arbete för att skapa en trygg arbetsplats och hur man hanterar hot- och våldssituationer.
  • Säkerställer att företaget efterlever gällande lagar och föreskrifter.