Policy mot kränkande särbehandling & trakasserier

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Bidrar till att skapa en säker och respektfull arbetsmiljö för alla anställda.
  • Ger vägledning om hur man ska hantera incidenter som rör kränkande särbehandling och trakasserier
  • Hänvisar till arbetsmiljölagstiftningen och diskrimineringslagen vilket förstärker dess lagliga grund och kopplar arbetsmiljöansvar till nationell lagstiftning.
  • Fungerar som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet för att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön.