Preskriptionsregler

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Hjälper dig att hålla dig inom lagstadgade och avtalsenliga tidsfrister för förhandlingar, tvister och rättsliga åtgärder.
  • Underlättar förberedelser inför förhandlingar genom att påvisa vilken information och dokumentation som behövs vid varje skede.
  • Fungerar som ett utbildningsverktyg för ny personal inom HR eller chefsroller för att snabbt sätta dem i sammanhang kring arbetsrättsliga processer.