Redovisning sjukfrånvaro

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Den hjälper offentliga organisationer i Sverige att uppfylla de specifika lagkrav och regelverk som ställs på rapportering av frånvaro p.g.a. sjukdom.
  • Möjliggör analys av skillnaderna i frånvaron mellan kvinnor och män.
  • Gör det möjligt att identifiera trender och mönster relaterade till olika åldersgrupper i arbetskraften.
  • Data som samlas via mallen kan tjäna som grund för beslutsfattande när det gäller hälso- och sjukvårdspolicyer inom organisationen.