Rehabiliteringsplan

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Ger en tydlig struktur för att utarbeta och följa en handlingsplan, vilket underlättar en systematisk och organiserad återgång till arbete för sjukskrivna medarbetare.
  • Främjar samarbete mellan relevanta parter, vilket säkerställer ett gemensamt engagemang i rehabiliteringsprocessen.
  • Tillåter anpassning till den enskilda medarbetarens specifika behov och omständigheter, vilket ökar chansen för en framgångsrik rehabiliteringsprocess.