Rehabiliteringspolicy

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Ger en tydlig och strukturerad vägledning för hur rehabiliteringsprocessen bör hanteras inom en organisation.
  • Hjälper organisationer att följa gällande lagstiftning kring rehabilitering och arbetsmiljö.
  • Klargör arbetsgivarens och medarbetarens ansvar, vilket undviker missförstånd och skapar tydliga förväntningar.