Riktlinjer för exitsamtal

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Underlättar processen i att fånga upp värdefull feedback från avgående medarbetare för att identifiera förbättringsområden och stärka organisationens arbetsmiljö.
  • Uppmuntra öppenhet och ärlighet genom att garantera medarbetarnas anonymitet och säkerheten i deras svar.
  • Fastställer en fast struktur och föreslår förberedda frågor vilket kan bidra till ett mer organiserat och målinriktat samtal.