Riktlinjer för hantering av gåvor, belöningar eller förmåner

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Typ:
Kategori:

Bra för:

  • Hjälper anställda att följa lagar och regler, vilket minskar risken för rättsliga problem relaterade till mutor och korruption.
  • Ökar medvetenheten bland anställda om dilemman kring gåvor och förmåner, vilket hjälper dem att agera korrekt i potentiellt problematiska situationer.
  • Gör det lättare att identifiera och hantera potentiella risker relaterade till mutor och korruption, vilket bidrar till en säkrare och mer förutsägbar verksamhetsmiljö.