Risk- och friskfaktorer i arbetet

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Hjälper till att synliggöra potentiella risker i arbetsmiljön som kan leda till skador eller ohälsa.
  • Underlättar prioriteringen av säkerhetsåtgärder genom att skilja mellan allvarliga och mindre allvarliga risker.
  • Kan användas som ett dokumentationsverktyg för att följa upp och utvärdera genomförda åtgärder över tid.