Riskbedömning och åtgärd

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Ger en tydlig struktur för att identifiera och hantera risker, vilket gör att processen blir systematisk och konsekvent.
  • Mallen underlättar kommunikationen om risker mellan olika nivåer inom organisationen, från ledning till anställda.
  • Stödjer företaget i att upprätthålla arbetsmiljölagstiftningen och andra krav genom dokumenterad riskbedömning.