Riskbedömning vid förändring av verksamhet

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Säkerställer en säker och sund arbetsmiljö genom att proaktivt identifiera och adressera risker.
  • Underlättar dialog och förhandling med fackliga parter genom en välstrukturerad process.
  • Assisterar i att uppfylla juridiska och regelverksmässiga krav på arbetsplatsen.
  • Stärker företagets riskhanteringsprocesser och arbetsmiljöstrategier.