Riskinventering hot och våld

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Hjälper arbetsgivare att identifiera var risker för hot och våld finns inom arbetsplatsen.
  • Ger vägledning för att implementera förebyggande åtgärder, inklusive personalutbildning och säker utformning av arbetsplatsen.
  • Säkerställer att händelser som involverar hot och våld dokumenteras, utreds och rapporteras korrekt.
  • Kontrollera att alla säkerhetsrutiner följs av personalen, vilket inkluderar både de anställda och cheferna.