Rutiner vid hot och våld

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Ökar medvetenheten om var och när hot och våld kan uppstå och förbereda personalen på hur de ska agera.
  • Säkerställer att de anställda som utsatts för hot eller våld får nödvändigt stöd och att händelser följs upp på rätt sätt.
  • Innehåller enkla och tydliga rutiner för dokumentation och rapportering av hot- och våldshändelser.
  • Försäkrar att företaget följer gällande lagar och föreskrifter för arbetsmiljön.