Rutiner vid missbruk

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Skapar en strukturerad ansats för att samla in information och konfrontera den anställde vars beteende väcker oro.
  • Tillhandahåller vägledning för att hitta stöd och professionell hjälp för den anställde både internt och externt.
  • Ger riktlinjer för hur uppföljning och stöd ska hanteras långsiktigt för att främja en hälsosam arbetsmiljö och stödja den anställdas återhämtning.