Rutinkarta vid avsked

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Detta avsnitt ger detaljer om chefens roll och ansvar i att initiera en utredning, med en länk till en checklista för utredningsprocessen.
  • På en gång misstankar har bekräftats, guidar kartan genom de åtgärder som ska vidtas, såsom att informera polisen eller andra relevanta parter.
  • För varje steg tillhandahålls detaljerade beskrivningar och riktlinjer, vilket säkerställer att varje aspekt av avskedandet hanteras korrekt.