Sjukfrånvaro – beräkning

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Underlättar för företag att budgetera för sjukfrånvarokostnader och planera för ekonomiska reserver eller försäkringar som täcker dessa utgifter.
  • Identifierar mönster och trender i sjukfrånvaron, vilket kan vara användbart för att utveckla strategier för att minska frånvaron.
  • Ger insikt i hur sjukfrånvaro påverkar verksamhetens totala arbetskostnader, vilket kan informera om behovet av proaktiva åtgärder..