Städrutiner

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Hjälper till att identifiera områden som kan behöva förbättras.
  • Identifierar potentiella risker i arbetsmiljön, särskilt de som kan leda till fysisk eller psykisk ohälsa.
  • Säkerställer att alla parter är informerade och överens om arbetsmiljöförhållandena.
  • Checklistan tar upp viktiga frågor om städmetoder, användning av utrustning och ergonomisk utbildning, vilket hjälper till att minimera risker för arbetsrelaterade skador.
  • Hjälper till att identifiera områden som kan behöva förbättras.
  • Identifierar potentiella risker i arbetsmiljön, särskilt de som kan leda till fysisk eller psykisk ohälsa.
  • Säkerställer att alla parter är informerade och överens om arbetsmiljöförhållandena.
  • Checklistan tar upp viktiga frågor om städmetoder, användning av utrustning och ergonomisk utbildning, vilket hjälper till att minimera risker för arbetsrelaterade skador.