Trivselenkät – psykisk belastning, organisation & arbetsinnehåll

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Hjälper till att upptäcka specifika områden som behöver förbättras, såsom kommunikation, arbetsbelastning, och arbetsmiljö.
  • Hjälper till att säkerställa att arbetsmiljöarbetet är i linje med de krav som ställs i AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö.
  • Kan leda till förbättringar i hur information och kunskap delas mellan olika nivåer och avdelningar.
  • Enkäten ger de anställda en röst och skapar en känsla av delaktighet i utvecklingen av arbetsplatsen, vilket kan öka deras engagemang och tillfredsställelse.