Underrättelse om avsked

Pris:

99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • En detaljerad beskrivning om skälen till avskedandet, anställningens status under avskedningsperioden samt den anställdes rättigheter och skyldigheter ges.
  • Säkerställer att båda parterna är medvetna om avskedandet och de åtgärder som följer.
  • Upprätthåller professionell kommunikation och garanterar att rättvisa och korrekta förfaranden följs.