Uppgifter om skyddsombud

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Hjälper till att ordna och presentera nödvändig information på ett enhetligt och lättöverskådligt sätt, vilket är viktigt både för intern användning och vid inspektioner eller granskningar.
  • Underlättar efterlevnad av att all kritisk information om skyddsombud och arbetsmiljöombud hanteras korrekt och enligt gällande lagkrav.
  • Bidrar till en tydligare och mer effektiv dokumentation och kommunikation inom organisationen.